Algemene voorwaarden

DEELNEMINGSVOORWAARDEN INSCHRIJVEN AMSTERDAM FOOD PITCH

ALGEMEEN

De Amsterdam Food Pitch staat open voor deelnemers in Nederland. Voor inzending komen in aanmerking nog niet bestaand food producten in de horeca, waarbij vernieuwing en innovatie die leiden tot verandering van toepassing zijn. Het product heeft bijvoorbeeld een positief effect op het milieu, de omzet en marges, de gastbeleving, de presentatie, de kwaliteit en concurrentiepositie. De inzendingen moeten aan minimaal één, maar liefst meerdere, van de genoemde kwaliteiten voldoen. Verder kijkt de jury naar zaken als de ROI en verwachtte marges van het product.

  1. Inschrijven kan door het online inschrijvingsformulier op www.amsterdamfoodpitch.nl volledig in te vullen voor 10 augustus  2020. Door inschrijving ga je akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden Inschrijven Amsterdam Food Pitch.
  2. Na een eerste selectie zullen de geselecteerde inschrijvers gevraagd worden om hun product op te sturen voor beoordeling door de vakjury. Er is een koelkast en vriezer aanwezig voor de producten. Vergeet niet je product te voorzien van bedrijfsnaam / naam en te vermelden of het in de vriezer of koelkast opgeslagen moet worden.
  3. Alle geselecteerde producten moeten aanwezig zijn tijdens de jurybijeenkomst op 24 augustus 2020. Kan je jouw product niet leveren dan vervalt je deelname.
  4. Inzendingen die bestaan uit bederfelijke of verse producten kunnen indien gewenst 24 augustus 2020 voor 09.00 uur afgeleverd worden bij de klantenservice van De Kweker (zie voor adres hierna bij Aanvullende Bepalingen). Bereidingswijze van versproducten dient wel uiterlijk 17 augustus 2020 binnen te zijn.
  5. Alle toegestuurde producten en informatie inclusief dvd’s, foto’s etc. blijven eigendom van de organisatie van Amsterdam Food Pitch.
  6. Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico. De organisatie van Amsterdam Food Pitch sluit elke aansprakelijkheid uit, ook voor eventuele beschadigingen aan producten tijdens opslag of beoordeling. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting wordt ook bedongen ten behoeve van derden die bij of voor de organisatie van de Amsterdam Food Pitch betrokken zijn.
  7. De organisatie van Amsterdam Food Pitch verzorgt opslag voor de ingezonden producten.
  8. De inzender/deelnemer staat er voor in dat hij/zij, met uitsluiting van anderen, het intellectueel eigendom resp. het auteursrecht heeft met betrekking tot zijn product(en) en dat de producten geen inbreuk maken op rechten van derden.
  9. De organisatie van Amsterdam Food Pitch wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Levensmiddelengroothandel De Kweker.

LET OP: De jury beoordeelt alleen producten/diensten die daadwerkelijk ingezonden worden.

INZENDINGEN

Alle inzendingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het inschrijfformulier is volledig ingevuld –inclusief motivatie van inzending.
  2. De inzender levert een uitgebreide schriftelijke omschrijving van het product in de vorm van een flyer of handleiding uiterlijk maandag 17  augustus 2020 .
  3. De inzender stuurt het betreffende product op of laat dit bij de Kweker afleveren. Het product dient uiterlijk vrijdag 21 augustus 2020 bij De Kweker binnen te zijn (Inzendingen die bestaan uit bederfelijke of verse producten kunnen indien gewenst 24 augustus 2020 voor 09.00 uur afgeleverd worden).
  4. Inzendingen ‘onder embargo’ zijn niet toegestaan.
  5. De organisatie is voornemens 1 september 2020 de genomineerden bekend te maken.

AANVULLENDE BEPALINGEN:

  1. Deelnemers mogen meerdere producten inzenden.
  2. Inzendingen dienen 10 augustus 2020 binnen te zijn

Adres:         

Levensmiddelengroothandel De Kweker
t.a.v. Eva Ruijter
Food Center Amsterdam
Jan van Galenstraat 4
Centrale Groothandelsmarkt 183
1051KM Amsterdam

(Inzendingen die bestaan uit bederfelijke of verse producten kunnen indien gewenst 24 augustus 2020 voor 09.00 uur afgeleverd worden).

  1. De genomineerden verzorgen het tijdig aanleveren van hun producten ten behoeve van de presentatie in de Zelfbedieningsvestiging van De Kweker op de volgende datum: 24 september en zijn zelf ook aanwezig voor de presentatie
  2. De genomineerden verdedigen hun eigen product voor de vakjury tijdens ‘The Pitch’ op 5 november 2020 en zijn aanwezig voor de uitreiking van de hoofdprijs. Meer informatie over ‘The Pitch’ is te vinden op amsterdamfoodpitch.nl.
  3. De winnaar wordt gevolgd tijdens het ontwikkelingsproces van het product en mag gefilmd worden door de organisatie van Amsterdam Food Pitch. Content zal ingezet worden op diverse kanalen van De Kweker zowel online als offline.

CATEGORIEËN

Categorie waarin men kan deelnemen:

  1. Aardappelen, groenten en fruit (AGF)
  2. Vis
  3. Vlees
  4. Wild & Gevogelte
  5. Kaas & Zuivel
  6. Koelvers
  7. Brood & Patisserie
  8. Dranken
  9. Droge kruideniers waren (DKW)
  10. Diepvries 

BEOORDELING

  1. De inzending wordt beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige jury. De organisatie van Amsterdam Food Pitch behoudt zich het recht voor inzendingen die niet compleet zijn of niet aan de voorwaarden voldoen, van deelname uit te sluiten. In de beoordeling tijdens “The Pitch” op 5 november 2020 weegt de publieksstem, welke online wordt uitgebracht, voor 25% mee.
  2. 24 augustus is de jurybijeenkomst, de genomineerden worden hier geselecteerd. De jury kan deelnemers om aanvullende informatie vragen tijdens de jurering op 24 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur
  3. Deelnemers ontvangen na de jurybijeenkomst per e-mail bericht of zij door zijn naar de volgende ronde. De beslissing van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
  4. De organisatie nodigt de genomineerden uit om op 5 november 2020 hun product te presenteren en te verdedigen tijdens ‘The Pitch’ waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

BELANGRIJKE DATA

  • tot en met 10 augustus schriftelijke inschrijvingen mogelijk
  • 11/12 augustus: bekendmaking van de kandidaten
  • 17 augustus: product dient binnen te zijn bij De Kweker voor jurering
  • 24 augustus: jurybijeenkomst
  • 1 september: genomineerden bekend gemaakt
  • 25 september: presentatie in de Zelfbedieningsvestiging van De Kweker. Je dient er voor te zorgen dat je samen met jouw product aanwezig bent in de Zelfbedieningsvestiging van De Kweker om te laten proeven gedurende de volgende datum: 25 september van 10.00 – 15.00 uur.
  • 5 november: Finale dag. Kandidaten pitchen voor de vakjury. Bekendmaking van het winnende product.