PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33105432, inzake de website Amsterdamfoodpitch.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker door middel van het klantensysteem van de B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker en de verwerkingen via onze website Amsterdamfoodpitch.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker. Je dient je ervan bewust te zijn dat de B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacystatement en de disclaimer van de andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van bedrijfs- en persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt via Amsterdamfoodpitch.nl, vragen we je om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker en gebruikt om onze diensten aan je te kunnen leveren.

Je bedrijfs- en persoonsgegevens kunnen ook door B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker worden gebruikt om je te informeren over producten en diensten. Je e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van Amsterdam Foodpitch- en B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker- mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Je bedrijfsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker. Wij verstrekken je bedrijfsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je bedrijfsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons opnemen. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kun je je altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Bewaartermijn

B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

​Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 19 december 2017